Luivac příbalový leták

Luivac

Luivac obsahuje lysatum bacteriale mixtum, což jesměs lysátů bakterií. Lysáty bakterií jsou přípravky získané z různých typů bakterií, které slouží k aktivaci a posílení imunitního systému.

Lysáty bakterií mají schopnost stimulovat imunitní reakce těla a podporovat obranyschopnost proti infekcím. Předpokládá se, že jejich užívání může posílit imunitní odpověď a pomoci při prevenci infekčních onemocnění.

Lysatum bacteriale mixtum je dostupný ve formě roztoku pro injekci nebo perorálního roztoku. Přesné dávkování a způsob užívání závisí na konkrétním produktu a pokynech lékaře. Je důležité se řídit pokyny na obalu nebo doporučeními lékaře.

Při užívání lysátů bakterií je vhodné konzultovat s lékařem, zejména pokud máte závažné zdravotní problémy nebo užíváte jiná léčiva. Je také důležité informovat lékaře o případných alergiích nebo přecitlivělosti na bakterie.

Luivac je lék dostupný pouze na lékařský předpis. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a informovat ho o všech dalších léčivech, která užíváte, a případných nežádoucích účincích.

Příbalový leták

Co je přípravek Luivac a k čemu se používá

Léčivý přípravek Luivac je imunoterapeutikum. Posiluje obranné síly organismu chránící před infekcemi dýchacích cest.

U dospělých

Přípravek Luivac se používá k předcházení opakovaných infekcí dýchacích cest.

U dětí a dospívajících

Přípravek Luivac se používá k předcházení opakovaných infekcí dýchacích cest u dětí od 4 let věku.

Aktuální příbalový leták Luivac

Napsat komentář