Haloperidol-Richter příbalový leták

Haloperidol-Richter

Haloperidol-Richter je obchodní název pro léčivou látku haloperidol. Jedná se o antipsychotický lék, který se používá k léčbě různých psychotických poruch, jako je schizofrenie a jiné psychózy.

Haloperidol působí na určité chemické látky v mozku, které jsou spojeny s psychotickými příznaky. Má tlumivý účinek na tyto látky a pomáhá snižovat halucinace, bludy, dezorganizované myšlení a jiné symptomy psychózy.

Dávkování Haloperidol-Richter se stanovuje individuálně lékařem na základě konkrétního stavu pacienta a závažnosti příznaků. Je důležité dodržovat předepsanou dávku a pokyny lékaře. Haloperidol-Richter je obvykle dostupný ve formě tablet a injekčního roztoku.

Při užívání Haloperidol-Richter se mohou vyskytnout vedlejší účinky, včetně ospalosti, extrapyramidálních příznaků (pohybových poruch), suchého úst, zácpy, zmatenosti, zvýšeného tepu a poruchy sexuální funkce. Je důležité pravidelně navštěvovat lékaře a diskutovat o příznacích nebo nežádoucích účincích během léčby.

Nepřerušujte užívání Haloperidol-Richter bez konzultace s lékařem, protože to může mít negativní dopad na kontrolu psychotických symptomů. Před jakoukoli změnou v léčbě se poraďte se svým lékařem.

Je důležité mít na paměti, že tyto informace slouží pouze jako orientační a doporučujeme poradit se s lékařem nebo farmaceutem pro přesné pokyny týkající se užívání Haloperidol-Richter v souladu se specifickými potřebami a zdravotním stavem.

Příbalový leták

Co je přípravek Haloperidol-Richter a k čemu se používá

Název léčivého přípravku je Haloperidol-Richter. Přípravek Haloperidol-Richter obsahuje léčivou látku haloperidol. Ta patří do skupiny léků nazývaných „antipsychotika”.

Přípravek Haloperidol-Richter se používá u dospělých, dospívajících a dětí při nemocech postihujících myšlení, pocity nebo chování. Ty zahrnují problémy s duševním zdravím (jako je schizofrenie a bipolární porucha) a problémy s chováním.

Tyto nemoci u Vás mohou vyvolat:

  • pocit zmatenosti (delirium)
  • vidění, slyšení, cítění věcí, které nejsou přítomné (halucinace)
  • víru ve věci, které neexistují (bludy)
  • neobvyklou podezřívavost (paranoia)
  • silný pocit vzrušení, neklidu, nadšení, impulzivity nebo nadměrné aktivity
  • silný pocit agresivity, nepřátelství nebo násilnictví.

U dětí a dospívajících se přípravek Haloperidol-Richter používá k léčbě schizofrenie u pacientů ve věku 13 až 17 let a k léčbě poruch chování u pacientů ve věku 6 až 17 let.

Přípravek Haloperidol-Richter se rovněž používá:

  • u dospívajících a dětí ve věku 10 až 17 let a u dospělých ke kontrole pohybů nebo zvuků, které nemůžete ovládnout (tiky), například při těžkém Touretteově syndromu.
  • u dospělých k usnadnění kontroly pohybů při Huntingtonově chorobě.

Někdy se přípravek Haloperidol-Richter používá, pokud jiné léky nebo způsoby léčby nefungovaly nebo pokud vyvolaly nepřijatelné nežádoucí účinky.

Aktuální příbalový leták Haloperidol-Richter

Napsat komentář