Jardiance příbalový leták

Jardiance

Jardiance je obchodní název pro léčivou látku empagliflozin, která patří do skupiny léků nazývaných inhibitory gliflozinů. Jardiance se používá k léčbě cukrovky typu 2, což je chronické onemocnění charakterizované vysokou hladinou cukru v krvi. Empagliflozin působí tím, že pomáhá ledvinám odstraňovat nadbytečný cukr z těla močí.

Jardiance pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi tím, že zabraňuje zpětnému vstřebávání glukózy ledvinami. Tím se zvyšuje močová produkce a snižuje se hladina cukru v krvi. Lék také přispívá k úbytku tělesné hmotnosti a snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s cukrovkou.

Dávkování Jardiance se určuje individuálně lékařem v závislosti na konkrétní situaci a potřebách pacienta. Je důležité pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi a dodržovat doporučenou dietu a životní styl při užívání Jardiance. Před použitím Jardiance je vždy nezbytné konzultovat s lékařem, který předepíše správnou dávku a sleduje průběh léčby.

Jako s každým lékem, i při užívání Jardiance mohou nastat nežádoucí účinky. Je důležité seznámit se s příbalovým letákem a pokyny od lékaře a v případě jakýchkoli nežádoucích účinků nebo otázek se poradit s lékařem nebo farmaceutem.

Příbalový leták

Co je Jardiance a k čemu se používá

Diabetes mellitus II. Typu

Přípravek Jardiance je indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus II. typu jako přídavná terapie k dietě a tělesnému cvičení

  • jako monoterapie, když je použití metforminu nevhodné z důvodu nesnášenlivosti.
  • v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu.

Výsledky studií týkajících se kombinací a účinků na kontrolu glykemie, kardiovaskulární příhody a studované populace, viz body 4.4, 4.5 a 5.1. v aktuálním příbalovém letáku Jardiance.

Srdeční selhání

Přípravek Jardiance je indikován k léčbě dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním.

Aktuální příbalový leták Jardiance

Napsat komentář