Mysimba příbalový leták

Mysimba

Mysimba je lék, který obsahuje kombinaci dvou účinných látek: naltrexon a bupropion. Je indikován ke snižování hmotnosti u dospělých s nadváhou nebo obezitou. Naltrexon je látka, která ovlivňuje receptory pro opioidy a může snižovat chuť k jídlu. Bupropion je antidepresivum, které také může ovlivňovat chuť k jídlu a snižovat hlad.

Mysimba funguje tím, že působí na různé části mozku, které ovlivňují chuť k jídlu a pocit sytosti. Pomáhá snižovat hlad, zvyšuje pocit sytosti a potlačuje přejídání. Přesný mechanismus účinku Mysimby není zcela znám, ale předpokládá se, že ovlivňuje různé neurochemické systémy v mozku, které regulují chování spojené s jídlem.

Před zahájením léčby Mysimbou je důležité konzultovat s lékařem, který zhodnotí vaši situaci a posoudí vhodnost tohoto léku pro vás. Léčba Mysimbou obvykle zahrnuje postupné zvyšování dávky a sledování možných nežádoucích účinků. Je také důležité dodržovat doporučenou stravu a životní stylové změny v rámci celkového snižování hmotnosti.

Mysimba není vhodný pro každého a může mít různé nežádoucí účinky a interakce s jinými léky. Proto je důležité se poradit se svým lékařem nebo farmaceutem před zahájením léčby.

Příbalový leták

Přípravek Mysimba je indikován jako doplněk k dietě se sníženým obsahem kalorií a při zvýšené fyzické aktivitě v rámci řízení tělesné hmotnosti u dospělých pacientů (≥ 18 let) s počátečním indexem tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI)

  • ≥ 30 kg/m2 (obezita) nebo
  • ≥ 27 kg/m2 až < 30 kg/m2 (nadváha)

za přítomnosti jedné nebo více přidružených chorob souvisejících s hmotností (např. diabetes 2. typu, dyslipidemie nebo kontrolovaná hypertenze).

Léčba přípravkem Mysimba musí být přerušena po 16 týdnech, pokud pacienti neztratili alespoň 5 % své původní tělesné hmotnosti (viz bod 5.1 v aktuálním příbalovém letáku).

Aktuální příbalový leták Mysimba

Napsat komentář