Rybelsus příbalový leták

Rybelsus

Rybelsus je obchodní název léčivého přípravku obsahujícího účinnou látku semaglutid. Semaglutid je lék patřící do skupiny inkretinomimetik, který se používá k léčbě diabetu typu 2.

Rybelsus se podává perorálně ve formě tablet, které se rozpouštějí v ústech. Semaglutid působí na regulaci hladiny cukru v krvi tím, že zvyšuje produkci inzulínu a snižuje množství glukózy, kterou játra producují. Tím pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi u pacientů s diabetem typu 2.

Dávkování Rybelsusu závisí na konkrétním případě a předepisujícím lékaři. Je důležité dodržovat přesná dávkování a pokyny, které vám poskytne váš lékař nebo lékárník.

Rybelsus může mít nežádoucí účinky, včetně zažívacích potíží, jako je nevolnost, průjem a zvracení. Je důležité konzultovat s lékařem nebo lékárníkem před zahájením užívání Rybelsusu a informovat je o vašem zdravotním stavu, případných alergiích nebo užívání dalších léků.

Příbalový leták

Co je Rybelsus a k čemu se používá

Přípravek Rybelsus je indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem 2. typu ke zlepšení kontroly glykémie jako doplněk k dietním opatřením a cvičení

  • jako monoterapie, pokud je metformin považován za nevhodný v důsledku nesnášenlivosti nebo kontraindikací
  • v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu.

Výsledky studie týkající se kombinací, účinků na kontrolu glykemie a na kardiovaskulární příhody a hodnocené populace viz body 4.4, 4.5 a 5.1. v aktuálním příbalovém letáku.

Aktuální příbalový leták Rybelsus

Napsat komentář