Ozempic příbalový leták

Ozempic

Ozempic je obchodní název léčiva obsahujícího účinnou látku semaglutid. Jedná se o lék určený k léčbě diabetu typu 2. Semaglutid patří do skupiny léků nazývaných agonisté receptoru GLP-1. Působí tím, že stimuluje receptory GLP-1 v těle, což zvyšuje produkci inzulínu, snižuje hladinu cukru v krvi a reguluje chuť k jídlu.

Ozempic se obvykle podává injekčně pod kůži jednou týdně. Pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi a zlepšuje kontroly hladiny glukózy u pacientů s diabetem typu 2. Může být použit jako součást léčebného režimu, který zahrnuje změny životního stylu, stravu a cvičení.

Důležité je poradit se s lékařem ohledně správného dávkování a užívání Ozempicu. Lékař vám přesně vysvětlí, jak správně podávat injekce a jak sledovat účinky léčby. Vedlejší účinky Ozempicu mohou zahrnovat nevolnost, průjem, zvracení, bolest břicha a snížení hmotnosti.

Před zahájením léčby Ozempicem je důležité konzultovat to s lékařem a dodržovat jeho pokyny.

Příbalový leták

Co je Ozempic a k čemu se používá

Přípravek Ozempic je indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem 2. typu jako doplněk k dietním opatřením a cvičení:

  • jako monoterapie, pokud je metformin považován za nevhodný v důsledku nesnášenlivosti nebo kontraindikací
  • jako doplněk k ostatním antidiabetikům.

Výsledky klinického hodnocení týkající se kombinací, vlivů na kontrolu glykemie a na kardiovaskulární příhody a studované populace viz body 4.4, 4.5 a 5.1 v aktuálním příbalovém letáku.

Aktuální příbalový leták Ozempic

Napsat komentář