Sutent příbalový leták

Sutent

Sutent je léčivý přípravek obsahující účinnou látku sunitinib malát. Jedná se o lék patřící do skupiny inhibitorů tyrozinkináz, který se používá k léčbě určitých typů rakoviny.

Sutent se často používá k léčbě pokročilého renálního karcinomu (rakovina ledvin) a pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST), což je vzácný nádorový stav trávicího traktu.

Mechanismem účinku Sutentu je potlačení růstu a šíření rakovinných buněk tím, že blokuje tyrozinkinázy, které jsou důležité pro růst a přežití rakovinných buněk.

Dávkování a trvání léčby Sutentem určuje lékař na základě individuálního stavu pacienta, typu rakoviny a dalších faktorů. Přípravek je dostupný ve formě tablet, které se užívají perorálně.

Je důležité dodržovat přesné pokyny lékaře ohledně dávkování a užívání Sutentu. Případné nežádoucí účinky a kontraindikace by měly být také pečlivě zváženy a diskutovány s lékařem.

Před zahájením léčby Sutentem je vždy důležité konzultovat s lékařem o všech možných rizicích, přínosech a vedlejších účincích tohoto léku.

Příbalový leták

Co je přípravek Sutent a k čemu se užívá

Gastrointestinální stromální tumor (GIST)

Sutent je u dospělých pacientů indikován k léčbě neresekovatelného a/nebo metastatického maligního gastrointestinálního stromálního tumoru (gastrointestinal stromal tumor = GIST) po selhání léčby imatinibem v důsledku rezistence nebo intolerance.

Metastatický adenokarcinom ledviny (MRCC)

Sutent je u dospělých pacientů indikován k léčbě pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu (MRCC).

Pankreatické neuroendokrinní tumory (pNET)

Sutent je u dospělých pacientů indikován k léčbě neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění.

Aktuální příbalový leták Sutent

Napsat komentář