Telmisartan/Hydrochlorothiazid příbalový leták

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz

Telmisartan/Hydrochlorothiazid je kombinovaný léčivý přípravek obsahující dvě účinné látky: telmisartan a hydrochlorothiazid. Telmisartan patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptoru angiotensinu II (ARA II), zatímco hydrochlorothiazid je diuretikum (lék proti zadržování vody).

Tato kombinace léků se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, u kterých byla hypertenze neadekvátně kontrolována monoterapií telmisartanem nebo hydrochlorothiazidem. Telmisartan působí snižováním krevního tlaku tím, že blokuje účinky angiotensinu II, který je látkou zodpovědnou za zúžení cév a zvýšení krevního tlaku. Hydrochlorothiazid pak působí zvýšením vylučování moči, čímž pomáhá snižovat objem tekutin v těle a tlak v cévách.

Dávkování a přesný režim užívání Telmisartanu/Hydrochlorothiazidu určuje lékař na základě individuálních potřeb pacienta a stavu onemocnění. Je důležité dodržovat přesné pokyny lékaře a nedostatečně nepřerušovat léčbu.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid může mít některé vedlejší účinky, včetně závratí, únavy, bolesti hlavy, poruch funkce ledvin, změn hladiny elektrolytů v krvi a dalších. Je důležité se poradit s lékařem, pokud se objeví jakékoli nežádoucí účinky nebo příznaky.

Příbalový leták

Co je Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz a k čemu se používá

Telmisartan/hydrochlorothiazid je kombinace dvou léčivých látek, telmisartanu a hydrochlorothiazidu v jedné tabletě. Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

  • Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév, a tedy zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje cévy, a tím snižuje krevní tlak.
  • Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika. Způsobují zvýšení vylučování moči, což vede ke snížení krevního tlaku. Pokud se hypertenze (vysoký krevní tlak) neléčí, může navodit poškození krevních cév v řadě orgánů, které může někdy vést k srdeční příhodě, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo slepotě. Až do vzniku těchto stavů pacient obvykle žádné příznaky hypertenze nepozoruje. Proto je pravidelné sledování krevního tlaku důležité k ověření, zda jsou jeho hodnoty v normálním rozmezí.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) u dospělých pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven při použití samotného telmisartanu.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/25 mg je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) u dospělých pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven při použití přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg, nebo u pacientů, kteří byli předtím léčeni telmisartanem a hydrochlorothiazidem, podávanými samostatně.

Aktuální příbalový leták Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5, 80 mg/25 mg potahované tablety (telmisartan/hydrochlorothiazid): https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/57986

Napsat komentář