Tisercin příbalový leták

Tisercin

Tisercin je léčivý přípravek obsahující účinnou látku levomepromazin, který patří do skupiny antipsychotik. Levomepromazin se používá především k léčbě psychotických poruch, jako je schizofrenie, a také k potlačení symptomatických projevů úzkosti, neklidu a agitace. Dále se může používat k léčbě nauzey a zvracení a také jako adjuvantní terapie při bolestivých syndromech.

Dávkování a konkrétní indikace léku Tisercin by měly být stanoveny a přizpůsobeny individuálně lékařem, který vezme v úvahu váš zdravotní stav, příznaky a případné další léky, které užíváte. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a dodržovat předepsanou dávku.

Jako s každým lékem, i s Tisercinem mohou být spojeny nežádoucí účinky, které byste měli konzultovat se svým lékařem. Mezi možné nežádoucí účinky patří ospalost, závratě, zvýšená citlivost na sluneční světlo, poruchy extrapyramidového systému (např. nepřirozené pohyby), a další.

Je důležité se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, aby vám poskytli podrobnější informace o Tisercinu, včetně přesného dávkování, možných interakcí s jinými léky a bezpečnostních opatření.

Příbalový leták

Co je Tisercin a k čemu se používá

Tisercin je přípravek působící na centrální nervovou soustavu. Používá se k léčbě akutních psychotických stavů spojených s pohybovým a psychickým neklidem a úzkostí a k léčbě chronických psychóz (schizofrenie, chronické halucinace).

Aktuální příbalový leták Tisercin

Napsat komentář