Cordarone příbalový leták

Cordarone

Cordarone je obchodní název pro léčivou látku amiodaron. Jedná se o antiarytmický lék používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, jako je například fibrilace síní nebo flutter síní.

Amiodaron působí inhibicí iontových kanálů v srdci, což pomáhá normalizovat srdeční rytmus. Dále má také antianginózní účinky a může být použit při léčbě některých typů anginy pectoris.

Dávkování Cordaronu je individuální a závisí na konkrétním stavu pacienta a jeho reakci na léčbu. Lékař bude určovat správnou dávku a sledovat případné vedlejší účinky, protože Cordarone může mít potenciálně závažné vedlejší účinky na různé orgány, včetně jater, plic, štítné žlázy a očí.

Je důležité používat Cordarone pod dohledem lékaře a pravidelně se podrobovat kontrolám a testům, aby se sledovalo jeho účinkování a případné vedlejší účinky. Náhle přerušení léčby Cordaronem může mít negativní vliv na srdeční rytmus, proto je důležité konzultovat s lékařem před jakýmkoli změnami v užívání tohoto léku.

Příbalový leták

Co je přípravek Cordarone a k čemu se používá

Přípravek Cordarone obsahuje účinnou látku amiodaron, která zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus, a zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu kyslíku.

Přípravek Cordarone se užívá při některých poruchách srdečního rytmu.

Přípravek Cordarone je určen k léčbě dospělých pacientů.

Aktuální příbalový leták Cordarone

Napsat komentář