Ezetrol příbalový leták

Ezetrol

Ezetrol je obchodní název pro léčivou látku s názvem ezetimib. Jedná se o lék, který se používá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi. Ezetimib působí tak, že brání vstřebávání cholesterolu z potravy ve střevech, čímž snižuje jeho množství, které se dostává do krevního oběhu.

Ezetrol je často předepisován jako doplněk ke standardní terapii snižování cholesterolu, jako je dieta a cvičení, nebo ve spojení s jinými léky na snižování cholesterolu, jako jsou statiny. Má za cíl snížit celkovou hladinu cholesterolu, LDL cholesterolu (špatného cholesterolu) a triglyceridů v krvi.

Dávkování Ezetrolu a délka léčby se stanoví individuálně lékařem podle potřeb a zdravotního stavu pacienta. Při užívání Ezetrolu mohou nastat vedlejší účinky, jako je bolest hlavy, nevolnost, průjem nebo únava. Je důležité konzultovat s lékařem, pokud se tyto účinky vyskytnou nebo zhorší.

Ezetrol by měl být užíván pouze pod dohledem lékaře a na předpis. Důležité je pravidelně sledovat hladinu cholesterolu a pravidelně navštěvovat lékaře pro kontrolu stavu a účinnosti léčby.

Příbalový leták

Co je přípravek Ezetrol a k čemu se používá

Přípravek Ezetrol je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu. Přípravek Ezetrol snižuje hladiny celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Ezetrol navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezetrol, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Přípravek Ezetrol zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol vytvářený Vaším tělem.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Váš celkový cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách Vašich tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními. Triglyceridy jsou další formou tuků ve Vaší krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění. Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.

Přípravek Ezetrol se používá navíc k dietě snižující cholesterol, pokud trpíte:

  • zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární a nefamiliární])
  • spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu cholesterolu
  • samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena
  • dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jiným způsobem.
  • dědičnou chorobou (homozygotní sitosterolemií, také známou jako fytosterolemie), která zvyšuje hladiny rostlinných sterolů v krvi.

Pokud máte srdeční onemocnění, přípravek Ezetrol v kombinaci se statiny, které se používají ke snížení hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Přípravek Ezetrol Vám nepomůže zhubnout.

Aktuální příbalový leták Ezetrol

Napsat komentář