Herpesin příbalový leták

Herpesin

Herpesin je léčivý přípravek obsahující účinnou látku acyklovir. Acyklovir patří do skupiny antivirotik a je účinný proti viru herpes simplex. Herpesin se obvykle používá k léčbě oparů na rtech (herpes labialis) a genitálního herpesu (herpes genitalis).

Léčba Herpesinem obvykle zahrnuje aplikaci krému na postiženou oblast a to v souladu s doporučeným dávkováním a frekvencí použití uvedenými v příbalovém letáku. Je důležité dodržovat pokyny od lékaře a nepřekračovat předepsanou dávku.

Pokud máte podezření na infekci herpetickými viry nebo potřebujete léčbu, je vhodné konzultovat s lékařem, který vám poskytne správnou diagnózu a předepíše příslušnou léčbu.

Příbalový leták

Co je přípravek Herpesin a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Herpesin je aciklovir. Aciklovir je protivirová látka, která je vysoce účinná zejména proti virům způsobujícím opary (herpes simplex typu I a II) a virům vyvolávajícím plané neštovice (varicella) a pásový opar (herpes zoster).

Přípravek Herpesin se užívá k léčbě kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem herpes simplex I a II, potlačování nebo prevenci opakovaných infekcí u pacientů s normálním stavem imunity, prevenci infekcí virem herpes simplex u pacientů se změnou imunitní odpovědi, k léčbě infekcí virem varicella zoster, léčba pacientů s výrazným snížením imunitní reakce, zvláště s pokročilým AIDS onemocněním nebo u pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Přípravek je určen pro použití u dospělých, dospívajících i u dětí.

Aktuální příbalový leták Herpesin

Napsat komentář