Hypnogen příbalový leták

Hypnogen

Hybnogen obsahuje zolpidemi tartras, což je léčivá látka, která se běžně používá jako hypnotikum, tedy lék na podporu spánku. Patří do skupiny léků nazývaných zolpidemy, které působí na centrální nervový systém a pomáhají usnadnit usínání a prodloužit dobu spánku.

Hypnogen se obvykle užívá na krátkodobé řešení přechodných obtíží se spánkem, jako je nespavost. Je důležité dodržovat předepsanou dávku a konzultovat s lékařem před zahájením užívání tohoto léku, aby se zajistilo bezpečné a účinné použití.

Je důležité si uvědomit, že Hypnogen může mít vedlejší účinky, jako je ospalost, závratě, poruchy paměti a závislost. Proto je důležité dodržovat pokyny lékaře a nepřekračovat předepsanou dávku.

Informujte svého lékaře o všech léčivech, které užíváte, včetně případných přípravků bez předpisu, protože mohou interagovat s Hypnogenem a mít vliv na jeho účinnost nebo bezpečnost.

Pamatujte, že přesné dávkování a používání Hypnogenu by mělo být vždy stanoveno a sledováno lékařem.

Příbalový leták

Co je Hypnogen a k čemu se používá

Hypnogen patří do skupiny léčiv zvaných hypnotika (prášky na spaní), které působí na mozek a způsobují ospalost. Zolpidem,je léčivá látka přípravku Hypnogen, zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probouzení, prodlužuje celkovou délku spánku a zlepšuje jeho kvalitu tím, že obnovuje normální strukturu spánku.

Hypnogen užívají dospělí starší 18 let, kteří trpí nespavostí.

Přípravek je určen ke krátkodobému použití, trvání léčby nemá překročit 4 týdny.

Aktuální příbalový leták Hypnogen

Napsat komentář