Zolpidem příbalový leták

Zolpidem

Zolpidem je léčivo ze skupiny hypnotik, které se používá k léčbě poruch spánku, zejména nespavosti. Patří do skupiny léků nazývaných nonbenzodiazepinové hypnotika, které působí na mozkové receptory pro neurotransmiter GABA, který je důležitý pro regulaci spánku.

Zolpidem pomáhá usnadnit usínání a zlepšit kvalitu spánku. Je obvykle předepisován na krátkodobé užívání, obvykle na dobu 1 až 2 týdnů. Je důležité dodržovat předepsanou dávku a konzultovat užívání s lékařem, aby se minimalizovalo riziko nežádoucích účinků a závislosti.

Zolpidem by měl být užíván pouze pod lékařským dohledem a v souladu s předepsanými pokyny. Je důležité dodržovat doporučenou dávku, nepřekračovat délku léčby a vyhnout se kombinaci s alkoholem nebo jinými sedativy, protože to může zvýšit riziko vedlejších účinků.

Příbalový leták

Co je přípravek Zolpidem Mylan a k čemu se používá

Zolpidem Mylan obsahuje účinnou látku zolpidem, která patří do skupiny látek zvaných hypnotika (léky na spaní). Zolpidem Mylan je přípravek na spaní, který působí na mozek a vyvolává ospalost.

Tento přípravek se může používat u dospělých pacientů ke krátkodobé léčbě těžké nespavosti, která pacienta omezuje nebo mu působí psychickou újmu. Nespavost je stav, kdy je pro pacienta těžké usnout nebo spánek není kvalitní.

Aktuální příbalový leták Zolpidem

Napsat komentář