Pragiola příbalový leták

Pragiola

Léčivý přípravek Pragiola obsahuje pregabalinum, což je léčivá látka, která se často používá k léčbě epilepsie, neuropatické bolesti a úzkostných poruch. Je známá také pod jinými obchodními názvy –  Lyrica, Alzain, nebo Rewisca. Pregabalinum patří do třídy léků nazývaných antiepileptika nebo analgetika.

Pregabalinum působí na centrální nervový systém a ovlivňuje aktivitu nervových buněk. Účinkem na nervový systém snižuje přenos bolesti a snižuje nadměrnou elektrickou aktivitu v mozku, což může pomoci při léčbě epilepsie. Přesný mechanismus účinku pregabalinu není zcela objasněn.

Před zahájením léčby Pragiolem je důležité konzultovat s lékařem. Pragiola je předpisový lék a je důležité dodržovat přesné dávkování a pokyny lékaře. Při užívání pregabalinu mohou vzniknout nežádoucí účinky, jako jsou ospalost, závratě, nevolnost, otoky nebo poruchy koncentrace. Je důležité informovat lékaře o jakýchkoliv nežádoucích účincích nebo případných zdravotních problémech.

Příbalový leták

Co je přípravek Pragiola a k čemu se používá

Přípravek Pragiola patří do skupiny léků používaných v léčbě epilepsie, neuropatické bolesti a generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospělých.

Periferní a centrální neuropatická bolest

Přípravek Pragiola se užívá v léčbě dlouhotrvající bolesti způsobené poškozením nervů. Periferní neuropatickou bolest může způsobit celá řada onemocnění jako diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Bolest může být pociťována jako horkost, pálení, tepání, vystřelování, bodání, ostrá bolest, svírání, žhavá bolest, brnění, snížená citlivost, píchání jehličkami apod. Periferní a centrální neuropatická bolest může rovněž vést ke změnám nálady, poruchám spánku, únavě a může mít dopad na tělesné a společenské fungování a celkovou kvalitu života.

Epilepsie

Přípravek Pragiola se užívá v léčbě určitých forem epilepsie (parciální záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní, tj. záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí, šířit do ostatních částí mozku) u dospělých osob. Váš lékař Vám předepíše přípravek Pragiola, aby Vám pomohl léčit epilepsii v případě, kdy Vaše současná léčba nedokáže zcela upravit Váš stav. Přípravek Pragiola máte užívat navíc k současné léčbě. Pragiola se neužívá samostatně, musíte ji vždy užívat v kombinaci s ostatními léky proti epilepsii.

Generalizovaná úzkostná porucha

Přípravek Pragiola se používá k léčbě generalizované úzkostné poruchy (Generalised Anxiety Disorder, GAD). Příznakem generalizované úzkostné poruchy jsou dlouhodobá nadměrná úzkost a trápení, které lze jen těžko kontrolovat. Generalizovaná úzkostná porucha může také způsobit neklid nebo pocit napětí nebo podráždění, zvýšenou unavitelnost, potíže s koncentrací nebo pocit prázdnoty v hlavě, přecitlivělost, svalové napětí nebo poruchy spánku. Tyto stavy jsou odlišné od stresu a napětí běžného života.

Aktuální příbalový leták Pragiola

Napsat komentář