Tezeo příbalový leták

Tezeo

Lék Tezeo obsahuje Angiotenzin II. To je peptidový hormon, který se nachází v těle a hraje klíčovou roli v regulaci krevního tlaku a homeostázy tělesných tekutin. Tento hormon vzniká jako výsledek enzymatického štěpení angiotenzinu I pomocí enzymu zvaného angiotenzin konvertující enzym (ACE).

Angiotenzin II působí na specifické receptory v různých tkáních, především na cévní stěny. Jeho účinky zahrnují:

  • Konstrikci (zúžení) cév, což zvyšuje periferní cévní odpor a zvyšuje krevní tlak.
  • Stimulace uvolňování aldosteronu z nadledvin, což způsobuje retenci (zadržování) sodíku a vody a zvyšuje objem cirkulujících tekutin.
  • Působení na centrální nervový systém, což může mít vliv na regulaci krevního tlaku a hydratace.

Příliš vysoká hladina angiotenzinu II v těle může přispět k vysokému krevnímu tlaku a srdečním onemocněním. Proto se v léčbě hypertenze často používají léky nazývané inhibitory ACE, které brání tvorbě angiotenzinu II nebo blokují jeho účinky na receptory. Tyto léky snižují krevní tlak a zmírňují zatížení srdce.

Je důležité si uvědomit, že léky ovlivňující angiotenzin II by měly být předepsány a užívány pouze pod dohledem lékaře, který určí správné dávkování a vhodnost léčby v závislosti na individuálních potřebách pacienta.

Příbalový leták

Co je přípravek Tezeo a k čemu se používá

Přípravek Tezeo patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází k zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Přípravek Tezeo blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.

Přípravek Tezeo se užívá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých.

„Esenciální“ znamená, že vysoký krevní tlak není způsoben žádnými jinými okolnostmi. Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může poškozovat krevní cévy v řadě orgánů, což může někdy vést k srdečnímu infarktu, k selhání srdce nebo ledvin, k cévní mozkové příhodě nebo ke slepotě. V době před vznikem poškození nejsou obvykle zjevné žádné příznaky zvýšeného krevního tlaku. Proto je velmi důležité pravidelným měřením ověřovat, zda jsou hodnoty krevního tlaku v normálním rozmezí.

Přípravek Tezeo se také používá u dospělých ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod (např. srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda), kterými jsou ohroženi pacienti s nedostatečným krevním zásobením srdce nebo dolních končetin nebo pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo vysoce rizikoví pacienti s cukrovkou. Lékař Vám sdělí, zda máte vysoké riziko těchto příhod.

Aktuální příbalový leták Tezeo

Napsat komentář