Asentra příbalový leták

Asentra

Asentra je obchodní název pro léčivou látku sertralin, která patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Je používána k léčbě různých duševních poruch, včetně depresivních poruch, úzkostných poruch, obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD), panické poruchy a sociální fobie.

Mechanismus účinku Asentry spočívá v zvyšování hladiny neurotransmiteru serotoninu v mozku. Serotonin hraje roli v regulaci nálady, emoční rovnováhy a dalších neurologických funkcích. Asentra pomáhá zlepšovat náladu, snižovat úzkost a zmírňovat příznaky duševních poruch.

Dávkování Asentry a délka léčby závisí na diagnóze, závažnosti příznaků a individuálních potřebách pacienta. Je důležité užívat Asentru přesně podle pokynů lékaře a nedoporučuje se překračovat doporučenou dávku.

Před užíváním Asentry je důležité konzultovat s lékařem nebo psychiatrem, aby bylo zajištěno, že je lék vhodný pro vaše individuální potřeby a zdravotní stav. Měli byste informovat lékaře o všech léčivech, která užíváte, a o případných zdravotních omezeních.

Asentra může vyvolat různé vedlejší účinky, a proto je důležité informovat lékaře o jakýchkoli nežádoucích účincích, které se objeví během léčby. Léčba Asentrou by měla probíhat pod dohledem a pravidelnou kontrolou lékaře.

Příbalový leták

Co je přípravek Asentra a k čemu se používá

Přípravek Asentra obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo úzkostných poruch.

Přípravek Asentra je určen k léčbě:

  • deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých)
  • sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
  • posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
  • panické poruchy (u dospělých)
  • obsedantně-kompulzivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let).

Deprese je onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se těšit ze života jako dříve. Obsedantně-kompulzivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při níž máte soustavně představy (obsesi), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nutkání neboli kompulze).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti. Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se chováte trapně).

Lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný k léčbě Vaší nemoci. Pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl přípravek Asentra předepsán, zeptejte se svého lékaře.

Aktuální příbalový leták Asentra

Napsat komentář