Jak zapálit gril

Zapalování grilu závisí na konkrétním typu grilu, který používáte. Existuje několik způsobů, jak zapálit gril, včetně použití grilu na dřevěné uhlí nebo pelety, grilu s plynovým hořákem nebo elektrického grilu. Zde je přehled základních postupů pro zapálení grilu podle jeho typu.

Gril na dřevěné uhlí

 • Rozprostřete uhlíky rovnoměrně na dno grilu.
 • Vložte starý papír nebo noviny doprostřed uhlíků a vytvořte malý kopeček.
 • Pokapejte noviny uhelným přípravkem, který slouží k zapalování grilu, případně použijte pevný líh, nebo nějaké dřevěné třísky a menší suché dřevo, které pomůže v rozpálení grilu.
 • Na oheň postupně nahrnujte uhlíky a nechte je hořet, dokud se nezačnou pokrývat šedým popelem. To obvykle trvá 10 až 20 minut.
 • Rozprostřete rozpálené uhlíky rovnoměrně a připravte gril na grilování.

Gril s plynovým hořákem

 • Otevřete ventil plynové láhve.
 • Otevřete víko grilu.
 • Otočte ovládací knoflíky na hořáku do polohy “On (Zapnutí)” nebo “High” (vysoký výkon).
 • Zatlačte zapalovač na grilu několikrát, dokud se plamen el. jiskrou nezapálí.
 • Před grilováním počkejte, až se gril předehřeje na požadovanou teplotu.

Elektrický gril

 • Připojte elektrický gril do elektrické zásuvky.
 • Otevřete víko grilu.
 • Nastavte teplotu na požadovanou hodnotu.
 • Než začnete grilovat, počkejte, až se gril předehřeje na požadovanou teplotu.

Pamatujte si, že je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny pro používání grilu a dbát na požární předpisy při grilování. Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití vašeho konkrétního grilu. Gril by měl být také v perfektní kondici po stránce čistoty. Nepodceňujte pravidelnou údržbu grilu, protože jen tak vám bude skvěle sloužit několik let.

Napsat komentář