Talvosilen příbalový leták

Talvosilen

Talvosilen je léčivý přípravek, který obsahuje kombinaci dvou účinných látek – paracetamolu a kodeinu. Jedná se o analgetikum (lék proti bolesti) a antipyretikum (lék proti horečce), které se používá k mírnému až středně silnému tlumení bolesti.

Paracetamol je účinná látka, která snižuje horečku a tlumí bolest. Kodein je opioidní analgetikum, které působí na centrální nervový systém a zvyšuje prah bolesti, čímž zmírňuje bolest.

Talvosilen je často používán k léčbě bolesti různého původu, jako jsou bolesti hlavy, zubní bolesti, bolesti svalů a kloubů. Je také indikován k tlumení bolesti při zánětech nebo pooperačních stavech.

Dávkování a způsob užívání Talvosilenu se určuje individuálně na základě konkrétního zdravotního stavu a pokynů lékaře. Je důležité dodržovat doporučenou dávku a frekvenci užívání, aby nedošlo k předávkování nebo nežádoucím účinkům.

Talvosilen je dostupný na lékařský předpis. Před užíváním tohoto přípravku je důležité informovat lékaře o případných alergiích, jiných léčivech, která užíváte, a o zdravotních problémech, abyste minimalizovali riziko nežádoucích interakcí nebo vedlejších účinků.

Vedlejší účinky Talvosilenu mohou zahrnovat ospalost, závratě, nevolnost, zácpu nebo průjem. Je důležité se seznámit s příbalovým letákem nebo se poradit s lékařem, abyste získali podrobné informace o tomto přípravku a jeho bezpečném užívání.

Příbalový leták

Co je přípravek Talvosilen forte a k čemu se používá

Talvosilen forte je dvousložkový přípravek, který obsahuje paracetamol a kodein. Paracetamol snižuje horečku a tlumí bolest. Kodein patří do skupiny léčiv nazývaných opioidní analgetika, což jsou léky zmírňující bolest. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s jinými léky proti bolesti, jako je paracetamol.

Kombinací obou látek s různými mechanismy účinku se účinnost přípravku zvyšuje. Talvosilen forte se používá k odstranění středně silné až silné bolesti různého původu např. při bolestech hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti po zraněních a po operacích, při onemocnění pohybového aparátu (artróze) nebo nádorových onemocněních.

Mohou ho užívat dospělí a dospívající od 12 let, pokud jejich tělesná hmotnost je větší než 43 kg.

Vzhledem k obsahu kodeinu lze Talvosilen forte použít u dospívajících starších 12 let ke krátkodobému potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako je samotný paracetamol nebo ibuprofen.

Aktuální příbalový leták Talvosilen

Napsat komentář