Drovelis příbalový leták

Drovelis

Drovelis obsahuje drospirenon a estetrol, což jsou dva různé hormony, které se používají v různých antikoncepčních přípravcích.

Drospirenon je syntetický gestagen, což je typ hormonu, který se používá v hormonální antikoncepci. Je součástí některých kombinovaných hormonálních antikoncepčních pilulek a pomáhá předcházet těhotenství tím, že ovlivňuje ovulaci, ztěžuje průchod spermií děložním hrdlem a mění podmínky v děloze, čímž se znesnadňuje implantace oplodněného vajíčka.

Estetrol je estrogen, který je přirozeně přítomen v těle během těhotenství. Je zkoumán pro svůj potenciál v hormonální substituční terapii (HRT) a antikoncepci. Estetrol se liší od jiných estrogenů, jako je ethinylestradiol, který je častěji používán v kombinovaných hormonálních antikoncepčních přípravcích.

Příbalový leták

Co je Drovelis a k čemu se používá

Perorální antikoncepce. Rozhodnutí předepsat přípravek Drovelis má být provedeno s ohledem na individuální současné rizikové faktory ženy, zvláště rizikové faktory pro žilní tromboembolismus (VTE), a na to, jaké je riziko VTE u přípravku Drovelis v porovnání s jinými přípravky kombinované hormonální antikoncepce (CHC) (viz body 4.3 a 4.4 v aktuálním příbalovém letáku).

Aktuální příbalový leták Drovelis

Napsat komentář