Lipertance příbalový leták

Lipertance

Lipertance obsahuje atorvastatin, perindopril-arginin a amlodipin, což jsou léky používané k léčbě různých stavů, jako je vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. Zde je stručný přehled o těchto léčivech:

  1. Atorvastatin: Je to statinový lék, který se používá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi. Působí tím, že blokuje enzym zvaný HMG-CoA reduktáza, který je klíčový pro tvorbu cholesterolu v těle. Snížení hladiny cholesterolu může přispět k prevenci srdečních chorob.
  2. Perindopril-arginin: Je to lék zvaný ACE inhibitor, který se používá ke snižování krevního tlaku. Působí tím, že inhibuje enzym ACE (angiotenzin konvertující enzym), který způsobuje zužování cév a zvyšování krevního tlaku. Tímto způsobem perindopril-arginin pomáhá uvolňovat cévy a snižovat krevní tlak.
  3. Amlodipin: Je to lék zvaný blokátor vápníkových kanálů, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a ischemické choroby srdeční. Působí tím, že blokuje vstup vápníkových iontů do buněk svalové tkáně cév, čímž uvolňuje a rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak.

Důležité je, abyste tyto léky užíval(a) podle pokynů svého lékaře a dodržoval(a) předepsanou dávkovací schéma. Informujte svého lékaře o všech léčivech, které užíváte, a případných zdravotních potížích, abyste zajistil(a) bezpečné a účinné užívání těchto léků.

Příbalový leták

Co je přípravek Lipertance a k čemu se používá

Přípravek Lipertance obsahuje tři léčivé látky, atorvastatin, perindopril-arginin a amlodipin v jedné tabletě.

Atorvastatin patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky snižující hladiny lipidů (tuků). Perindopril-arginin je inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE). U pacientů s vysokým krevním tlakem působí tak, že rozšiřuje cévy, čímž usnadňuje Vašemu srdci zajišťovat průtok krve cévami.

Amlodipin patří do skupiny léků nazývaných blokátory vápníkových kanálů. U pacientů s vysokým krevním tlakem působí rozšíření cév, takže jimi krev může snadněji protékat. U pacientů s anginou pectoris (vyvolávající bolest na hrudi) zlepšuje krevní zásobení srdce, které je pak lépe okysličeno, čímž se předchází bolesti na hrudi.

Přípravek Lipertance se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a/nebo k léčbě stabilní ischemické choroby srdeční (stav, kdy je zásobování srdce krví omezeno nebo blokováno) u dospělých, kteří současně trpí jedním z následujících stavů:

  • zvýšené hladiny cholesterolu (primární hypercholesterolemie), nebo
  • zvýšené hladiny cholesterolu a zároveň tuků (triacylglycerolů) (kombinovaná nebo smíšená hyperlipidemie).

Přípravek Lipertance je určen pro pacienty, kteří jsou již léčeni atorvastatinem, perindopril-argininem a amlodipinem ve formě samostatných tablet. Místo užívání atorvastatinu, perindopril-argininu a amlodipinu ve formě samostatných tablet budete užívat jednu tabletu přípravku Lipertance, která obsahuje všechny tři léčivé látky stejné síly.

Aktuální příbalový leták Lipertance

Napsat komentář